אנקדוטה

הכביש שחילק את פלשתינה

Episode Summary

להחלטות קטנות ומרוחקות יש לפעמים השלכות ארוכות טווח והרות גורל

Episode Notes

ישראל של היום ירשה לא מעט דברים מהמנדט הבריטי, אבל חלקם ניכרים לעין יותר מאחרים .יחד עם שירה פנחס, עקבנו אחרי סיפורו של הכביש שהבריטים סללו כדי לעקוף את מקבצי האוכלוסיה הערבית, ודיברנו על הדרך שבה הוא סלל את הדרך לגבולות שאנחנו מכירים עד היום


הקבוצה שלנו בפייסבוק

דף הבית של בית הספר להיסטוריה